Erdoğan ‘kader’ demişti: Amasra’da ki maden faciasına ‘yetersizlik’ raporu

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komitesi, raporunu tamamladı. Komite üyelerine görüşlerini bildirmesi için dağıtılan rapora nazaran; “Metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici ögelerin gerekli tedbirlerle yönetilememesi”, “merkezi gaz izleme odasında tek operatörün çalışıyor olması”, “merkezi gaz izleme sisteminin sesli alarm sistemi ile entegre olmaması” kazanın nedenleri ortasında sıralandı.

Raporda, “Kazanın meydana gelmesinde ana havalandırmadaki eksiklikten daha kıymetli derecede olmak üzere tali havalandırmadaki yetersizlik en değerli nedenlerdendir” sözleri kullanıldı.

Patlamayı tetikleyici ögelerin gerekli tedbirlerle yönetilememesi

“Yer altı kurallarının oluşturmuş olduğu ve kömürün kömürleşme derecesi esnasında bünyesinde var olan metan gazının; kömürün çatlak yapısı, üretim esnasında oluşan çatlaklarda ve boşluklarda ocak havasına salınımıyla ocak havasında patlayıcı bir ortam oluşabilmektedir. Bu ortamın oluşmaması için metanın kaynağında önlenerek bertaraf edilmesi gayesiyle üretim öncesi yahut üretim sırasında metan drenajı, denetim sondajları ile metan içeriğinin tespit edilmesi, daima anlık gaz ölçüm sistemleri 321 ile ortamdaki metan konsantrasyonunun ölçülmesi, aktif bir havalandırma projesi ve uygulaması ile patlayabilir atmosfer oluşmasının engellenmesi ve metanın alt patlama hudut kıymetinin altında tutulması gerekmektedir. Kazanın en kıymetli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici ögelerin bu tedbirlerle yönetilememesidir.

Tali havalandırmadaki yetersizlik en değerli nedenlerden

ATİM’de patlamanın meydana geldiği 14.10.2022 tarihinde metan ölçüm bedelleri incelendiğinde uygulanan havalandırma projesinin, metanın patlama alt limitlerinin altında kalması için kâfi olmadığı görülmektedir. Artı 40 kotunda başlayan hava giriş kuyusunun üretim ve hazırlık galerilerine olan aralığı (yaklaşık 3.000 m) ve ocak havasının birebir anda faaliyet gösteren birbirinden bağımsız ve uzun birçok ocak açıklıklarını dolaşması nedeniyle ocak direncinin artması, ocak hava debisinin yetersizliği, tali fanların lokal olarak ağır kullanılması gerekliliği, kaza anında tali fanlardan birine bağlı fantüpün kelepçe arızasının P3 vardiyasında giderilmemiş olması, suratlarının yasal hudut bedellerin altında olması potansiyel metan tabakalaşmasına yol açabilecek ortamların oluşma ihtimalini doğurmuş ve patlamaya elverişli ortam oluşmasında tesirli olmuştur. Kazanın meydana gelmesinde ana havalandırmadaki eksiklikten daha kıymetli derecede olmak üzere tali havalandırmadaki yetersizlik en değerli nedenlerdendir.

Etkin bir kontrol ve denetim düzeneği olmaması

Metan patlamasının tetiklemesi ile artarda gerçekleştiği düşünülen kömür tozu patlamasının ve patlama şiddetinin ocağı yatay ve dikey istikamette geniş bir alanda etkilemesinin nedeni başarılı bir tozla gayret yapılamaması ve su/toz barajlarının yetersiz olması ve yanlışsız konumlandırılmamış olmasıdır.

Üretim ve hazırlık sırasında yapılan patlatmalı hafriyat faaliyetlerinin mevzuatta belirtilen koşullara uymaması ve bunları denetim eden ve denetleyen faal bir kontrol ve denetim düzeneği olmaması ortam güvenliğini riske atmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir